top of page
  • תמונת הסופר/תShay David

מה ההבדל בין מסעדה כשרה למהדרין למסעדה כשרות רגילה?

כשניגשים לאכול במסעדה ומחפשים את תעודת הכשרות, אפשר למצוא כמה סוגי תעודות: קיימות תעודות של כשרות 'רגילה', כלומר, כשרות של הרבנות המקומית בלבד; ולעומתן, קיימות תעודות של כשרות 'מהדרין'. במקור, המושג 'מהדרין' נמצא במצוות מסוימות בהקשר של 'הידור' המצוות, אך כיום השימוש בו נעשה כדי לתאר את ההבדל בין כשרות 'רגילה' ל'מהדרין'. אם כן, מהו ההבדל בין כשרות 'רגילה' לכשרות 'מהדרין'? באלו מקרין ההבדלים עלולים לצוף? וכיצד על מי שמבקש לסעוד במסעדה לנהוג כשיבחר בין כשרות רגילה למהדרין?


ההבדל בין כשרות רגילה לכשרות מהדרין

קיימים מספר הבדלים בין הכשרות הרגילה לכשרות המהדרין, שלא כולם מודעים אליהם:

ראשית, קיים הבדל מהותי: מידת ההקפדה על המוצרים ועל השאלות ההלכתיות המתעוררות בעקבותיהם. הכשרות הרגילה מספקת את המדרגה הבסיסית ביותר בכשרות, מתוך רצון לאפשר לכל מי שרוצה כך, לשמור כשרות בקלות. כשרות מהדרין, לעומתה, מחמירה בכשרות על מנת לתת מענה מספק לכלל העדות והמקפידים.

שנית, נגזרת של מידת ההקפדה היא זמן שהות המשגיח במסעדה. בכשרות רגילה, משגיח הכשרות המקומי מגיע אחת לכמה זמן למסעדה כדי לפקח על שמירתה את הנהלים. בכשרות המהדרין, המשגיח נמצא זמן רב בהרבה בחנות כדי לוודא פיקוח מלא ולא מדגמי.

שלישית, קיים הבדל בחומרי גלם. בעוד בכשרות הרגילה ניתן להשתמש בכל חומרי הגלם שמצוינים ככשרים, כשרות המהדרין משתמשת רק במוצרים גולמיים שהיא אישרה ככשרים על פיה.


דוגמאות למקרים של הבדל בין כשרות רגילה למהדרין

באלו מקרים ניתן להצביע על הבדלים ממשיים במוצרים שיאושרו במסעדות בכשרויות שונות? ניתן להצביע על מספר דוגמאות, וביניהן:

  • בבשר, כלומר בבקר ובצאן, יש המקפידים על בשר 'חלק'. הכוונה בכך היא לבדיקת שלמותה של ריאת הבקר או הצאן. בנושא הזה קיימים הבדלים בין עדות ואנשים שונים- אשכנזים בדרך כלל לא מקפידים על חלק, ואילו ספרדים כן. מסעדות מהדרין מבקשות 'לכסות' את כל רמות ההקפדה ולכן יהיה שם בשר חלק- לעומת במסעדות רגילות.

  • בשנת השמיטה אסור לעבד את האדמה, וכדי לעשות שימוש ביבול שלה ישנם פתרונות הלכתיים שונים, שלא כולם מקובלים על כלל הפוסקים. כך, למשל, 'היתר אכילה' איננו מקובל על כולם. במסעדות בכשרות אכילה יספקו היתר אכילה, בעוד במהדרין, לא.

  • חלב נוכרי- עוד במסעדות בכשרות רגילה יתכן שיעשו שימושים בחלב נכרי, במסעדות מהדרין לא יעשה שימוש במוצרים כאלו.


איך לבחור בין מסעדה בכשרות מהדרין למסעדה כשרות רגילה?

כדי לבחור מסעדה, יש לבדוק מהי הכשרות שנהוגה בביתך, כשיקול ראשון ומרכזי. במקרה שישנה הקפדה על כשרות, הפיתרון המיטבי יהיה הליכה למסעדת מהדרין. ככל שקיימים אילוצים שמפריעים לכך, ניתן ליצור קשר משגיח המסעדה, כדי לבדוק מולו בצורה ישירה מהי מידת ההקפדה במסעדה הלכה למעשה.


למידע נוסף על כשרות כנסו לאתר >> https://kashrut-tnuva.co.il/ 

41 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page